ایده های پژوهشی۱ (روش شناسی فهم سخنان رهبر انقلاب)
91 بازدید
تاریخ ارائه : 2/2/2013 10:58:00 AM
موضوع: مدیریت

به نام خدا

یکی از مسائلی که در جامعه کنونی وجود دارد فهم سخنان رهبر انقلاب و استفاده هر گروه و هر شخص از این سخنان به نفع خود است. گاهی اتفاق می افتد که گروهی از فرامتن های سخنان رهبری یا از الزامات و لایه های بعدی سخنان ایشان مطالب را استفاده و ایتناد می کنند که گروه دیگری با همین روش مطالب دقیقا برعکسی را ارائه می دهند.

آیا راهی وجود دارد که آن بخش از سخنان رهبری که به اقتضائات خاص خودش راهبردی و کلی است را درست فهمید و آن را در مصادیق و جزئیات اعمال کرد و بر خلاف منویات و مقاصد ایشان نباشد؟

این ایده در ایام نزدیک به انتخابات که هر گروهی به نفع خودش از سخنان ایشان استفاده می کنند و در جامعه رواج می دهند مهم است.

اصل این موضوع در زبان شناسی و هرمونوتیک و فهم متن بحث می شود. روش فهم قرآن، قواعد تفسیر، فقه الحدیث و... از این قبیل مباحث اند. که یک سری قواعد و اصول کلی در آنجا بیان شده است که لازم است بررسی و مد نظر باشد. اما یک سری قواعد و اصول مخصوص شخصیت خود ایشان و متناسب با سخنان ایشان است که اگر استخراج شود و یک روش اصولی ارائه گردد تا هر کسی به نفع خودش سخنان رهبر جامعه را تفسیر نکند.

به نظر می رسد چنین پژوهشی کاربردی و مورد نیاز است که البته باید از نزدیکان به رهبر انقلاب و کسانی که در بحث زبان شناسی متخصص اند کمک گرفته شود.

در صورتی که در این زمینه مطلب یا پیشنهادی دارید خوشحال می شوم از طریق ایمیل اطلاع دهید.