سخنرانی های دینی درباره انتخابات
238 بازدید
تاریخ ارائه : 3/31/2013 4:44:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

با سلام! با توجه به نزدیکی انتخابات و وظیفه همگانی برای حضور حداکثری و نا امید کردن دشمنان، پنج سوژه برای سخنرانی قرآنی آماده کرده ام تا طلاب و دانشجویان برای عموم مردم و دوستان خود سخنرانی کرده و مردم را به حضور حداکثری دعوت نمایند. وظیفه همه ماست تا مانند انبیا مردم را به حفظ دین و دفاع از اسلام دعوت نماییم.

موضوع اول: شکر نعمت ها برای حفظ آنها

هر روز چندین مرتبه در سوره حمد می خوانیم « اهدنا الصراط المستقیم» با اینکه ما الان در راه راست هستیم ولی باز هم از خداوند می خواهیم که ما را به راه راست هدایت نماید. این به خاطر خطراتی است که در سر راه هدایت وجود دارد. یعنی هر کار کوچک و بزرگ در زندگی ممکن است باعث انحراف و گمراهی ما شود. لذا از خدا می خواهیم ما را در این دو راههی ها به راه راست هدایت کند.

در آیه بعد می خوانیم «صراط الذین انعمت علیهم» راه کسانی که به آنها نعمت داده ای. یعنی راه راست راه نعمت داده شدگان است. اما نعمت داده شدگان سه گونه هستند: آنهایی که نعمت را با شکر عملی نگاه می دارند. آنهایی که مغضوب می شوند. آنهایی که ضالین می شوند.

نکته اینجاست که اگر ما نعمت را شکر نکنیم خداوند آنها را از ما گرفته و ما جزو مغضوب ها و ضالین ها خواهیم شد. همانطور که خداوند به بنی اسرائیل نعمت داد «یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم» ولی همین بنی اسرائیل در سوره حمد مصداق مغضوبین هستند. چرا چون نعمت را شکر نکردند و آن را حفظ نکردند.

نظام اسلامی هم بزرگترین نعمت است و به قول امام خمینی (ره) حفظ نظام اسلامی «أوجب واجبات» است. نه اینکه «از أوجب واجبات». لذا این نظام را باید شکر کرد و یکی از مصادیق مهم شکر این نعمت بزرگ، حضور در صحنه است و بزرگترین مصداق آن نیز حضور در انتخابات است.

لذا اگر در انتخابات حضور پیدا نکردیم در واقع این نعمت بزرگ را شکرگذاری نکرده ایم. لذا معلوم نیست خدا این نعمت را برای ما باقی بگذارد.

نکته دیگر اینکه شکر نعمت باعث زیادی آن می شود «لئن شکرتم لأزیدنکم» لذا اگر با حضور در انتخابات شکرگذاری کردیم خداوند قدرت و نعمت را بر ما زیاد می کند. و هرچه ما قویتر شویم دشمنان ما ضعیفتر می شوند.

موضوع دوم: عاقبت مبارزه حق و باطل در نیا

سؤال مهمی است که در نهایت این دنیا به دست چه کسانی می افتد و کدام یک پیروز می شوند؟ آنچه غرب به شدت برنامه ریزی و تبلیغ می کند، این است که دنیا از آن غربی هاست و آنها نجات دهنده انسانها و با اسلام به شدت مبارزه می کنند. آخرین پروژه آنها 2012 است.

اما قرآن می فرماید: «یریدون لیطفئوا نور الله بأفواههم» یعنی در نهایت اسلام پیروز میدان است. «و من أصدق من الله قیلا» حال که اسلام پیروز می شود چه بهتر که ما هم یاری کننده اسلام در این پیروزی شویم تا به آزادی و آزادگی برسیم.

لذا حضور در انتخابات از این جهت مهم است. و اگر ما یاری کردیم خداوند ما را یاری می نماید «إن تنصروا الله ینصرکم»