روش سخنرانی قرآنی
64 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
روش سخنرانی قرانی حاصل تجربیات شخصی و گروهی از سخنرانان قرآنی و نیز اطلاعاتی از کتابهای دیگر است. امیدوارم اساتید گرام یحقیر را در تکمیل این پژوهش یاری نمایند. باتشکر